Mostar TarİhÇe

Mostar,  Hersek  bölgesinin  en  büyük  ve  en  önemli  şehri;  Hersek-Neretva Federasyon’un  merkezi ve  Bosna-Hersek’in  bir  şehri  ve  belediyesidir. Mostar, Neretva  Nehri  üzerinde  bulunan,  ülkenin  beşinci  büyük  kentidir.  Mostar,  eski köprü  kurucuları  tarafından  isimlendirilmiştir.  Eski  köprü  şehrin  en  tanınmış yerlerinden biridir. Mostar adı ilk defa 1474 yılında, ‘köprü sahipleri’ tarafından kullanılmıştır.  Mostar,  Adriyatik  ve  Bosna’daki  mineral  bakımından  zengin bölge  arasında  yer  aldığı  için,  yerleşim  nehrin  sağ  kıyısında  yayılmaya
başlamıştır.

1468  yılında  Mostar,  Osmanlı  egemenliğine  girmiş  ve  orada  kentleşme başlamıştır.  1520-1566  yılları  arasında  kasaba  canlanmaya  başlamış  ve  tahta köprü  taş  olarak  yeniden  inşa  edilmiştir.  1566  yılında,  Kanuni  Sultan Süleyman’ın emriyle eski köprü yeniden inşa edilmiştir. Köprü şehrin sembolü olduktan  sonra,  ‘eski  köprü’  Osmanlı  döneminin  en  önemli  yapılarından  bir olmuştur.  Köprü  ünlü  Osmanlı  mimarı  Mimar  Sinan’ın  öğrencisi  Mimar Hayrudin  tarafından  yapılmıştır. 16. yüzyılın  sonlarında,  Mostar  Osmanlı  için Hersek  bölgesinin  baş  idari  şehri  olmuştur.  Fakat  1878  yılında,  Avusturya Macaristan İmparatorluğu  Mostar’ı  işgal  etmiş  ve 1.  Dünya  Savaşı’na  kadar orada  hüküm  sürmüştür. 

2.  Dünya  Savaşı’nda,  Mostar  Hırvatistan  Bağımsız Devleti  için  önemli  bir  şehirdi.  Sosyalist  Federal  Yugoslavya  Cumhuriyeti dönemi  boyunca,  şehir  ekonomik  zenginliğe  sahip  büyük  sanayi  ve  turist merkezi  olmuştur.  1992-93  yılları  arasında,  Bosna-Hersek  bağımsızlığını  ilan ettikten  sonra,  şehir  18  ay  kuşatmaya  maruz  kalmıştır.  1995’de  savaşın
sonundan itibaren, Mostar şehrinin inşasında büyük bir ilerleme olmuştur. Eski köprünün orjinal tasarımı için çevresindeki yapıları ve tarihi mahalleleri yeniden inşa çalışmaları 1999 yılında başlatılmıştır ve 2004 yılının baharında çoğunlukla tamamlanmıştır. 

Büyük  açılış  Temmuz  23,  2004’de  büyük  güvenlik önlemleriyle  olmuştur.  Temmuz  2005  de  UNESCO,  Eski  köprü  ve  çevresini Dünya  Mirası  Listesi’ne  alındı.  Mostar  ekonomisinin  büyük  çoğunluğu alüminyum ve  metal sanayi, tarımsal  üretim,  taş imalat  ve turizme dayanmaktadır. Mostar Bosna-Hersek de önemli bir turizm bölgesidir. Mostar’ın tarihi  kenti  ve  köprüsü,  bu  turistik  şehrin  en  bilinen  yerleridir.  Mostar  yazları oldukça  sıcak  havasıyla,  Dalmaçya  kıyılarıyla benzerlik  göstermektedir.  Yılın geri kalanı ise, yağmurlu ve ılıktır.

Mostar, Antalya ile 19.04.2011 tarihinde kardeş kent olmuştur.